Przewodnik
Apple

Połowa lat 70 i początek lat 80 był bardzo ciekawy z punktu widzenia rewolucji komputerowej. To czas powstania jednego z pierwszych komputerów domowych Apple I. W Muzeum prezentujemy replikę tego komputera oraz egzemplarze z szeregu kolejnych modeli z lat ’80 (Apple II, III, Lisa) oraz lat ’90 i wczesnych ‘2000 – na stałej wystawie poświęconej właśnie tym komputerom oraz ich twórcom.

Wystawa komputerów Apple została przygotowana i udostępniona naszemu Muzeum przez www.appleclub.pl.

Replika Apple I
Apple, 1976
Apple II
Apple, 1977
Apple II
Apple, 1977
Apple III
Apple, 1980
Lisa
Apple, 1983
Apple IIc
Apple, 1984
Apple IIGS
Apple, 1986
Macintosh Portable
Apple, 1989
PowerCD
Apple, 1993
Newton MessagePad 110
Apple, 1994
Power Macintosh G3
Apple, 1997
Twentieth Anniversary Macintosh
Apple, 1997