Przewodnik
Strefa Wschodu

Informatyka i rynek gier wideo rozwijał się w bloku państw wschodnich w dość specyficzny sposób. Część technologii zachodnich objęta była embargiem, część była po prostu za droga. Czego jednak nie można odmówić ludziom mieszkającym za za żelazną kurtyną, to pomysłowości. Zachodnie rozwiązania były często kopiowane - nierzadko ze zmianami, czasem będącymi uproszczeniami, a czasem wprowadzającymi ciekawe ulepszenia względem oryginału. Do tej pory uważa się, że zabawki i sprzęty te były zdecydowanie bardziej wytrzymałe.

Polska była, jak na tamte czasy, w o tyle dobrej sytuacji, że trafiało do niej sporo sprzętu bezpośrednio z zachodniego rynku - zarówno z przemytu, jak i legalnie - do zakupienia za dewizy w specjalnych sklepach, takich jak Pewex.

Klon Ponga NRD
1972